Toomas Kruusimägi (nr. 244) | Reformierakond

244 Toomas Kruusimägi

Parem haridus, paremad võimalused!

Eesti on väärt enamat!

Olen koolijuht Tallinna Inglise Kolledžis, ühiskondliku tegevusena juhin Eesti Koolijuhtide Ühendust, kuulun erinevatesse töörühmadesse ja nõukogudesse nii Eestis kui väljaspool. Oma panuse annan läbi igapäevase tegevuse. Mul on akadeemilised teadmised, praktilised kogemused, soov ja tahe Eesti haridust veelgi paremaks reformida.

Minust

Eesti haridust kiidetakse, kuid Eesti vajab paremat ja süsteemset hariduse arendamist. Riik on nii tugev, kui tark ja oskaja on tema kõige nõrgem kodanik. Parem majandus, parem tervishoid, parem riigivalitsemine, parem julgeolek sõltub meie inimeste teadmistest, oskustest, hoiakutest ja väärtushinnangutest.

5078200