Toomas Rõhu (nr. 345) | Reformierakond

345 Toomas Rõhu

Olen kokku puutunud paljude eluvaldkondadega ja arvan, et see kogemus on Riigikogus väga vajalik.

Maaelu olulisus

Olen olnud 13 aastat Tõstamaa koolis õpetaja, hulk aastaid Tõstamaa vallavanem ja praegu põllumajandusettevõtja. Tõstamaa vallavanemana töötasin kuni valla sundliitmiseni. Tegelesin igapäevaselt maaelu puudutavate küsimustega. Näiteks ettevõtlusega, põllumajanduse-kalanduse olukorraga, arstiabi ja hariduse kättesaadavusega, maksupoliitikaga jne. Kuulusin ka mitmetesse maakondlikesse organisatsioonide juhatustesse ja elan tänaseni Tõstamaal.

 Sel ajal oli hea koostöö paljude inimestega. Siiani rõõmustavad mind mitmed koostöös sündinud suuremad projektid nagu Tõstamaa mõisakooli renoveerimine, lasteaia ja rahvamaja kapitaalremondid, külakeskuste ehitamised, sadamate korrastamised, vee ja küttesüsteemide renoveerimised ja teede korrastamised, mis parandasid tugevalt kohalikku elukvaliteeti.

Kandideerin, sest on hea, kui otsuste tegemise juures on ka inimesed, kes maaelu tunnevad. Seega soovin Riigikogus tegeleda maaelu, hariduse, kultuuri, spordi ja majanduse teemadega.

Olen loonud mitmeid sporditraditsioone

Spordiõpetaja-treenerina olen toonud paljud noored spordi juurde. Suur osa neist ongi jäänud sportlike eluviiside juurde ja annavad selle edasi oma lastele. Tegin vallavanemana koostööd paljude inimestega ja algatasin ka mitmeid sporditraditsioone, mis kohalikku elu edendasid.

Minu jaoks tähendab see palju, et olen õpetajana loonud paljudele õpilastele elukestvad sportimisharjumused ja mitmed tänaseni kestvad sporditraditsioonid.

Arvan, et eestlastele sisendavad eelkõige kindlustunnet suveräänsus ja julgeolek. Samuti Eesti elukvaliteet ja elukeskkond ja majandus. Ühtlasi haridus, kultuur ja tervishoiu kättesaadavus ning sotsiaalsed garantiid.

Minust

Sündisin Hiiumaal ja lõpetasin Kärdla Keskkooli, seejärel Tallinna Pedagoogilise Instituudi spordiõpetaja-treeneri kutsega. Kooliaastatel tegelesin tõsisemalt võrkpalliga. Peale ülikooli tööle Tõstamaa Keskkooli kehalise kasvatuse õpetajaks, lisaks hakkasin korraldama kohalikku spordielu. Mitmed siis alustatud üritused nagu Tõstamaa jooks, mälumängusari ja võrkpalliturniir, toimuvad tänaseni. Mind valiti Pärnumaa Koolispordi Liidu juhatuse esimeheks, olin neli aastat ka Eesti Koolispordi Liidu president.

Mul on poeg ja tütar. Abikaasa on õpetaja ja psühholoog. Kõige parem puhkus on just koos perega ja mulle on meelt mööda need hobid, mis on seotud spordiga.

Unistan, et et kogu Eestis oleks selline elukvaliteet, kus ei tekiks kellelgi mõtet siit minna, vaid tagasi tulla!

5061930