Ülvi Nool-Kõre (nr. 316) | Reformierakond

316 Ülvi Nool-Kõre

Eesti edu, eelkõige maaelu areng ja parem tulevik on mulle südameasi. Oma avatuse ja initsiatiivikuse ning juhtimiskogemusega saan ja tahan panustada Eesti arengusse!

Eesti vajab muutust

Olen alati optimist ja usun, et uute inimeste tulekuga Riigikogusse on loota suuremaid muutusi. Olen julge oma arvamust välja ütlema ning tahan seista maapiirkondade elukeskkonna, regionaalarengu, töökohtade ja ettevõtluse eest. Olen suuteline tegema koostööd erinevate erakondadega, et leida uuemaid ja paremaid suundi meie ühise ja parema tuleviku heaks. Ma ei nõustu väitega, et Eesti on viimasel ajal olnud Brüsseli käsuliini täitjaks. Kriitiliste ja oluliste otsuste tegemisel peab küsima ka rahva arvamust. Olen valmis muutusteks ja olema nende muutuste eestvedaja – parema tuleviku nimel!

Valituks osutudes soovin vähendada bürokraatiat ettevõtete paberimajanduses. Samuti vähendada ministeeriumite arvu või suurendada ministeeriumitevahelist koostööd. Laske ettevõtetel tegeleda ettevõtlusega – see toob riigile sissetuleku. Soovin, et Eestis oleks oluliste otsuste puhul otsedemokraatlik valitsussüsteem. Vähendada tuleks korruptsiooni, sest seda täielikult välja juurida ei ole võimalik. Vähendama peaks bürokraatiat ja sellega seoses ametnikke ministeeriumites. Lihtsustatud maksusüsteem ja EI aktsiisitõusule, inimväärne pension, maksuerisus maapiirkondades, motiveeritud palgaga õpetajad koolides ja ülikoolides. Ühtlasi tuleks kaotada piirkondlik palgalõhe.

Sündisin väikeses maapiirkonnas ning kasvanud siin julgeks ja teotahteliseks inimeseks. Olen olnud kaheksa aastat Torma Vallavolikogu liige ja viimased neli aastat Torma Vallavolikogu esimees ning panustanud oma aega piirkonna arengusse, kasutades ära Euroopa Liidu fondide projektivõimalusi. Kõik minu kohaliku omavalitsuse valimistel välja käidud lubadused on ellu viidud koostöös Vabaerakonnaga, Keskerakonnaga ja Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Suur panus sai antud piirkonnas haldusreformi läbiviimiseks ja õnnestumiseks.

Arvan, et eestlastele sisendavad kindlustunnet tuntavad muudatused, lihtne maksusüsteem, vähem bürokraatiat, elamisväärne pension, arstiabi kättesaadavus, hea haridus, mille saavad tagada motiveeritud pedagoogid.

Soovin algatada rohkem arutelusid

Soovin panna Riigikogu liikmed omavahel rohkem debateerima, et algatada arutelusid ja olla ise aktiivne, et Riigikogu ei oleks pelgalt kummitempel. Poliitik peab erinevate erialade inimestega suheldes olema võimeline nägema, kus võivad tekkida probleemid ja sellest ka avalikult rääkima. Otsuste tegemisel tuleb toetuda laialdasele kogemusele, suheldes erinevate ühiskonnagruppidega, mitte üksnes iseenese tarkusele ja oma erakonnale. Kui valijaskond tunneks, et tema probleeme ja kogemusi rohkem arvestatakse, tõuseks ka usaldus Riigikogu vastu. Poliitika on muutunud rahvakaugeks ja eemal toimuvaks tegevuseks, kahjustades demokraatia ja ka parlamendi usaldusväärsust.

Minust

24-aastane tütar on Maaülikooli magistrant, poeg on 22 aastat vana ja lõpetab Maaülikooli bakalaureuseõpet, nii 12- kui ka 8-aastased tütred on koolilapsed. Abikaasa töötab Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituses Jõgeva menetlusgrupi juhina.

Olen olnud tubli Maaülikooli magistrant, kellele makstakse heade õpitulemuste eest stipendiumi ja seda kõike nelja lapse ning tööde kõrvalt. Kui mina ja minu lapsed oleme edaspidigi sama tublid, siis lõpetan kevadel Maaülikooli koos oma kahe lapsega. Seda juhtub harva, et ema lõpetab magistrantuuri oma poja ja tütrega samal ajal.

Puhkan eelkõige reisides, aiandusega tegeledes, käsitööd tehes ja sulgpalli mängides. Olen õnnelik ja tahan, et mu lapsed, vennad, vanavanemad, sugulased, tuttavad ja kõik inimesed maailmas oleksid õnnelikud. Et maailmas ei oleks nälga, vaesust, sõda ega tapmist!

53951623