Urmas Klaas (nr. 322) | Reformierakond

322 Urmas Klaas

Tartu ja kogu Eesti arenguks on ülioluline, et riigi kaks kõige tähtsamat keskust oleks omavahel ühendatud kiirete, turvaliste ja paremate ühendusteedega.

Kiire ja turvaline ühendus

Selleks on vaja lähiaastate jooksul täies pikkuses valmis ehitada Tallinn-Tartu kiirtee ning alustada ehitusega ka Tartu poolt. Ei tohi leppida pooliku rehkendusega ehk kiirteega vaid Mäoni. Tallinn-Tartu kiirtee võimaldab paremini avada Tartu ja Lõuna-Eesti potentsiaali kogu Eesti jaoks. Kiirteed peavad tähtsaks ja vajalikuks kõik eluvaldkonnad: ettevõtjad, ülikoolid, meditsiin, turism jne.

Parendamist vajavad Tartu ja Lõuna-Eesti raudteeühendused nii Tallinna, kui ka Riia suunas. Vajalik on edasi investeerida Tartu-Tapa-Tallinna raudteetaristusse, et tõsta reisirongide kiirust. Meie eesmärk peab olema ühe tunniga Tartust Tallinna. Samuti on aeg tihendada rongide graafikuid, et jõuda varahommikul Tartust Tallinna ning õhtul pealinnast Tartusse.

Eesti peab astuma jõulisemaid samme selleks, et Tartu ja Lõuna-Eesti saaks kiire ja turvalise raudteeühenduse Riiaga. Sellise ühenduse vajadus tähtsustub veelgi Rail Balticu rajamisel. Planeeritava Helsingi-Tallinna tunneli sõnum Tartule ja Lõuna-Eestile on kiiremad ühendused nii põhja kui lõuna suunas.

Tartu on Eesti hariduse ja teaduse keskus

Seisan selle eest, et kogu Eestis oleks kõigile kättesaadav ühtne kvaliteetne eestikeelne üldharidus. Tartu kogemust selles vallas saaks rakendada ka näiteks Ida-Virumaal ja Tallinnas. Tänane olukord, kus Eesti riigis gümnaasiumit lõpetav noor inimene ei saa puuduliku riigikeele oskuse pärast astuda kõrgkooli või kutsekooli, peab lõppema.

Eesti ei arene ega parane, kui me ei suurenda investeeringuid teadusse ja kõrgharidusse. Maailmatasemel teadus ja kõrgharidus on samuti Eesti julgeolekugarantiid. Meie miinimum teadus-ja arendustegevusse peab olema 1% SKT-st. Teadussaavutuste rakendamiseks majanduses vajame Rakendusuuringute instituuti.

Parem majandus

Parandame meie maksusüsteemi ettevõtlikkust motiveerivaks, lõpetame maksukaose ning vildaka aktsiisipoliitka tasuta lõunad (mis lähevad meie rahvale väga kalliks maksma) naabritele - see võimaldab muuhulgas ellu viia Reformierakonna plaani tõsta nelja aastaga pensione 200 euro võrra ning teha teisi sotsiaalvaldkonnas vajalikke kulutusi. Meie ühiskonna tugevust näitab see, kuidas me hoolime nõrgematest.