Urve Tiidus (nr. 281) | Reformierakond

281 Urve Tiidus

"Head ei vaja seadusi, et vastutustundlikult käituda, pahad leiavad alati tee, kuidas seadustest mööda hiilida." Nii arvas Plato, Lääne maailma esimese kõrgkooli rajaja üle 2000 aasta tagasi. Sellest ajast on palju vett merre voolanud. Õigusriigis ei seisa keegi seadustest kõrgemal ega madalamal.

Minust

Olen Urve Tiidus, saarlane ja ühe vanaema kaudu ka natuke läänlase verd. 24 aastat tagasi kolis meie pere Saaremaale, tagasi juurte juurde. Olen ja jään pealinnast kaugemal asuvate paikade, eriti saarte suureks poolehoidjaks. Tulin poliitikasse küpses eas, arvestatava elukogemusega nii avalik-õiguslikus meedias, erasektoris kui kohalikus omavalitsuses. Olen olnud Riigikogu rahanduskomisjoni liige. Praegu Euroopa Liidu asjade komisjoni ja õiguskomisjoni liige.

Töö Kuressaare linnapeana, kultuuriministrina, osalemine mitme rahvusvahelise kohalike omavalitsuste ja linnade organisatsiooni töös ja palju kaasaegseid koolitusi on andnud mulle väga vajaliku baasi, et seadusandlikus töös kogemuse ja erinevate kompetentsidega kasu tuua.

Miks ma kandideerin?

Eestis kõlab ülisageli sõnapaar „vananev Eesti". Erinevalt nendest, kes seepärast kangesti hädaldavad, olen kindlalt veendunud, et küpses eas inimestel on ühiskondlikes protsessides tähtis tasakaalustaja roll. Just elukogemus ja erinevad komptentsid teevad selle võimalikuks. Noorte roll oli, on ja jääb olla katalüsaatorid ja kiirendajad. Tahan igati kaasa aidata, et 21. sajandi kolmas kümnend on Eestis just põlvkondade ülese koostöö, loovuse ja eneseusu aeg. Robotid ja singulaarsus tulevad muidugi ka, aga alati jääb määravaks inimeste tahe ja oskus üheskoos Eesti elu paremaks muuta. Samuti edendada konkurentsivõimet maailmas nii üksikisiku, kui ka riigi tasandil.

Meie programmist

Viimane aastakümme on süvendanud veendumust, et õpetaja ja kooli roll ühiskonnas ainult kasvab. Hoolimata sellest, et õpetamise vormid ja ajaline mõõde muutuvad. Vaatamata sellele, et infotehnoloogia tagab lihtsa juurdepääsu teadmistele hoomamatus mahus kõigile, kes soovivad. Õpetaja, kelle teine nimi oli 20. sajandil tihtipeale "maa sool", kirjutab 21. sajandi koolis õpetades nö. "võlukoodi", mis aitab luua igas lapses eeldused ülikiirelt muutuvas maailmas hakkama saamiseks.

See, kas need eeldused luuakse kõigis lastes, on kogu Eesti arengu võtmeküsimus. Seniste heade õpitulemuste hoidmiseks ja parema tuleviku nimel tahame motiveerida õpetajatööd senisest palju enam. Et oleks õpetaja erialale rohkem kandideerijaid ja põlvkonna vahetus koolides harmooniline. Ainult siis, kui suudame igas Eesti koolis tagada parimad ja kõige kaasaegsemad õpetamise meetodid, saab loota, et sünnivad targad eriala valikud, edeneb teadus- arendustöö ja edeneb suuremat lisandväärtust loov majandus. See omakorda aitab kaasa, et Eestis on hästitoimiv sotsiaalsüsteem ja kiire arstiabi. Muidugi on abiks seegi, kui Eesti maksud jäävad Eestisse, mitte ei turguta lõunanaabrit majandust. Ega meil kahju pole kui lätlastel hästi läheb, aga natuke rohkem omakasupüüdlikkust maksupoliitikas on kasuks küll.

On üsna õhuke piir mõistliku seadusandluse ja ülereguleerimise vahel. Eestis kombatakse seda piiri järjest sagedamini ja see pole mõistlik. Reformierakonna roll on olnud seista indiviidi vabade valikute ja ettevõtlikku vaimu soosiva keskkonna eest. Just need aitavad kaasa, et kestab ilus eesti keel ja meid inspireeriv kultuur.

Lisainfot saab lugeda siit: https://www.riigikogu.ee/riigikogu/koosseis/riigikogu-liikmed/saadik/0c571754-914d-406a-baba-6734212353de/Urve-Tiidus

5217702