Jõgeva valla Reformierkonna nimekirja koosolek | Reformierakond