Anne Sulling: teadus- ja arendustegevusstrateegia eesmärgist taganemine halvendab Eesti konkurentsipositsiooni | Page 2 | Reformierakond