Ansip: Tänan Riigikogu liikmeid Sõjahaudade kaitse seaduse kiire vastuvõtmise eest | Reformierakond