Ligi Repsile: koolivõrgu korrastamiseta õpetajate palgatõus ei jätku | Reformierakond