Muudatusettepanek kaotab kohalike valimiste seaduses vastuolu põhiseadusega | Reformierakond