Muudatusettepanek kaotab kohalike valimiste seaduses vastuolu põhiseadusega | Page 2 | Reformierakond