Raidma: reservohvitseril on au panustada oma teadmised ja juhtimisoskused Eesti riigikaitsesse | Reformierakond