Raidma: reservohvitseril on au panustada oma teadmised ja juhtimisoskused Eesti riigikaitsesse | Page 2 | Reformierakond