Signe Kivi muudatusettepanek tõstab hangitavate kunstiteoste hinnapiiri 110 000 eurole | Reformierakond