Uus valitsusliit kaitseb Eesti põhjavett, välistab fosforiidi kaevandamise ja teeb Nabala-Tuhala kaitseala | Reformierakond