Yoko Alender: Kõne Riigikogus 1.juunil 2017. Oluliselt tähtsa riikliku küsimuse “Inimarengu aruanne” arutelul. | Reformierakond