Reforminoored KOV valimistel

reform.ee

Reforminoorte missioon on kasvatada noortest liberaalselt, ettevõtlikult ja iseseisvalt mõtlevad kodanikud. Näeme, et Eesti noored on ühiskondlikult aktiivsed, avatud, liberaalse mõtlemise ning keskkonnasõbraliku eluviisiga inimesed.

2021. aasta oktoobris toimuvad kohaliku omavalitsuse valimised. Reforminoored lähevad valimistele vastu ühtse ja eduka organisatsioonina. Meie siht on, et Reformierakonna noortekogu liikmed oleksid Reformierakonna kandidaatidena esindatud üle Eesti. Tänasele poliitkultuurile on omane, et suurema osa otsustajatest kohalikes volikogudes moodustavad vanema põlvkonna elanikud. Meie eesmärk on muuta kõikide Eesti omavalitsuste juhtimist noortemeelsemaks, et linnas oleksid esindatud noortele olulised teemad, muutes seeläbi noorte positsiooni kohalikes omavalitsustes tugevamaks. 

Me oleme noored, kes pakuvad Eestile uut visiooni ja sihti. Selle põhieesmärgiks on uute võimaluste tekitamine ning tehnoloogia ja ühiskonna arengute enda kasuks tööle panemine. Eesti kohalikud omavalitsused peavad olema jätkusuutliku mõtte- ja eluviisiga ning hoolima oma keskkonnast ja loodusest. Suur osa kohalikust ettevõtlusest võiks  olla suunitletud taastuvenergia lahenduste rakendamisele ning innovaatiliste tehnoloogiate arendamisele. Eesti peab jätkuvalt hoidma oma kõrget haridustaset, muutes süsteemi efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks. Kohalikud omavalitsused peavad vähendama bürokraatiat, et jõuda veelgi targema majandamiseni, olla rohelisemad ja oma töös efektiivsemad.

Meie nägemus

Vabadus

Noorte hääl peab kõlama igas omavalitsuses. Seetõttu peame oluliseks, et noored võtaksid valimistest aktiivselt osa, toetades eelkõige nooremapoolseid kandidaate. 

Keskkond ja kliima

Igast kodanikust sõltub keskkonnahoid, kuid eelkõige peavad olema eeskujuks kohalikud omavalitsused, kes veavad rohepööret kohalikul tasandil. Kõik Eesti kohalikud omavalitsused peavad tegema koostööd, et ühiselt kliimaneutraalsus saavutada.

Haridus

Ühtse koolisüsteemi rajamine annab võimaluse kõigile Eesti nooretele saada kvaliteetset haridust, samuti mõjub see positiivselt keelebarjääri kaotamisele. Peame oluliseks, et iga omavalitsus pakuks noortele kvaliteetset haridust innovaatiliste digilahendustega.  

Majandus

Reforminoored seisavad selle eest, et igas kohalikus omavalitsuses oleks tark ja ratsionaalne majandamine. Kohaliku omavalitsuse eelarve peab arvestama ka noorte vajadusi.

MEIE KANDIDAADID

Tallinn

Kristo Enn Vaga

1080

Sander Andla

1069

Hanah Lahe

1087

Sergio Klein

1117

Sten Laansoo

1124

Hans-Kaarel Laes

1064

Kristofer Robin Kirsiste

1134

Marek Oras

1100

Ivan Frolov

1135

Nicole Meos

1102

Gaspar Šabad

1128

Otto Karl Närska

1075

TARTU

Karoliina Lorenz

152

Olev Kork

140

Andrus Punt

119

Laura Danilas

116

Tauri Laidro

145

Kristel Tohu

170

Martin Ottas

156

Alex Savolainen

165

Imar Koutchoukali

141

ELVA VALD

Rasmus Punkar

148

Kristiina-Karoliina Mägi

155

Haapsalu linn

Roger Tibar

202
Placeholder image

Karl Edward Uibo

206

Järva vald

Hannes Linno

157

Kadi Tihane

170

Jõhvi vald

Carol Randlepp

224

Keila linn

Karl Olaf Loog

107

Kaspar Kuus

117

Kristofer Rennel

121

Kristopher Muraveiski

114

Kohtla-Järve linn

Erik Setškov

220

Lääne-Harju vald

Elisabeth Valdmann

111

Sander Siil

116

Lääne-Nigula vald

Mikk Aavik

172

Pärnu linn

Laura Kiviselg

191

Kristina Allika

205

Põltsamaa vald

Eliise Kuus

129

Põlva vald

Mati Leet

128

Rapla vald

Doris Lisett Rudnevs

114

Saue vald

Indrek Paljak

127

Tapa vald

Richard Liiv

220

Toila vald

Martin Kängsepp

112

Tori vald

Triini Viks

177

Viljandi linn

Risto Kaljurand

141

Viljandi vald

Mait Allas

160

Võru linn

Anti Haugas

101

Kadri Kauts

107

Gert Loos

113

Ly Liivaoja

114

Priit Tigane

115

Alvar Gross

111

Ave Kivimaa

110
Placeholder image

Ervin Ranna

116

Mark Saarnik

119

Võru vald

Kristjan-Kaur Vähi

112