Viimsi vald

reform.ee
Menüü

Keskkonnasäästlik, roheline ja kaunis Viimsi

Ühendatud ja hoitud taristuga Viimsi

Turvaline Viimsi

Kultuurne ja pärandit hoidev Viimsi

Hooliv ja märkav Viimsi

Tark ja lastesõbralik Viimsi

Kogukondade Viimsi

Merele avatud Viimsi

Ettevõtlik Viimsi

Hästi juhitud Viimsi