Rakvere linn

reform.ee
Menüü

Hea rakverelane! 

17. oktoobril on võimalus taas valida, kellele enda linna valitsemine usaldada. Meie ei taha üksnes võimalust valitseda, vaid soovime seda teha koos rahvaga parimal viisil. Oleme kaasanud uusi inimesi, kellega koos uut hingamist anda. Meie jaoks on tähtis, et iga kodanik tunneks sisemist rahulolu ja kannaks hinges uhkust olla rakverelane.  

IGA INIMENE ON VÄÄRTUS! 

Tagasivaade 

Oleme täitnud oma eelmistel valimistel antud lubadused. Lasteaedades on tasuta hommikusöök, soovijatele on tagatud sõime- ja lasteaiakohad, valminud on perearstikeskus ja Rakvere Vallimäe arendus. Renoveeritud on Pikk tänav, Vaala- ja Põhjakeskuse suunal on kõnni- ja kergliiklusteed, Lennuki tänaval kõnnitee, stardi on saanud riigigümnaasiumi ja perepargi ehitus ning hoog on antud Pärdi muusikamaja ehitusele. 

TASAKAALUKAS JA VÄÄRIKAS LINNAJUHTIMINE 

Kaasatus – oleme olemas rahva jaoks, mitte rahvas meie jaoks. Juhtimine on avatud ja kaasav. 

Koostöö – erakondadeülene; ühised eesmärgid tagavad edu ja tulemused. Tihendame koostööd linna asutuste, ettevõtete ja kogukondade vahel. 

Finantsjuhtimise parandamine – läbipaistev rahaliste vahendite planeerimine ning linna projektide efektiivsuse seire. 

Kommunikatsioon – EDASTAME INFOT TÄIDETUD JA TÄITMISEL OLEVATE LUBADUSTE KOHTA ja anname pidevalt ülevaate kõikidest projektidest. Loome linnavalitsuses veebiülekannete võimalused ning linnakodanike veebivastuvõtud. Suurendame Rakvere linna tuntust, pannes rõhku elukeskkonna ja pakutavate teenuste turundusse. 

IGA INIMENE ON VÄÄRTUS 

KUTSUV ELUKESKKOND UUTEKS ALGATUSTEKS JA JULGETEKS ETTEVÕTMISTEKS 

MITMEKESINE KULTUUR JA ATRAKTIIVNE TURISMISIHTKOHT 

Vali paremini hoitud Rakvere, kus iga inimene on väärtus!