Tapa vald

reform.ee
Menüü

Soovime, et Tapa vald oleks targalt juhitud, tänapäevase elukeskkonnaga arenev vald, kus kõik elanikud on hoitud. Peame vajalikuks järgmise nelja aasta jooksul teha läbimõeldud investeeringuid ja olulisi otsuseid, et parandada elukeskkonda, korrastada haridusvõrk ning arendada ettevõtluskeskkonda.

Ettevõtlus on piirkonna elujõu ja arengu mootor. Peame oluliseks Tapa valla ettevõtluskeskkonna arendamist.

Hea haridus annab võimaluse parimaks eneseteostuseks ning maailma mõistmiseks. Selleks, et Tapa valla laste teadmised oleksid konkurentsivõimelised, korrastame haridusvõrgu.

Kultuur ja sport on parimad rahvusliku identiteedi säilitamise viisid ja vaba aja veetmise vormid. Aktiivne kultuurielu ühendab inimesi ja aitab valda ajapikku ühtseks kogukonnaks kujundada.

Noored peavad tundma, et siinses kogukonnas arvestatakse nendega ja neid oodatakse Tapa valda tagasi.

Tapa valla elanik peab tundma ennast sõltumata piirkonnast igas olukorras turvaliselt ja hoituna. Iga abivajajat peab toetama.

Tapa valla avalik ruum on esteetiline, turvaline, funktsionaalne, tänapäevane ja meeldiv elukeskkond valla elaniku jaoks ning atraktiivne sihtkoht külalisele.

Kaasav ja eesmärgipärane tark juhtimine säästab raha ja tekitab tugevama „meie“ tunde. Kogemuste ja ideedega pühendunud inimesed peavad suunama valla arengut.

Elukvaliteet ja avalike teenuste kättesaadavus peavad olema head igas Tapa valla linnas, alevikus ja külas. Peame oluliseks kõikide piirkondade arendamist.

Lehtse-Jäneda piirkonnas:

Moe-Karkuse piirkonnas:

Vajangu-Põdrangu piirkonnas:

Porkuni-Assamalla piirkond:

Tamsalu linnas:

Tapa linnas:

Vali kogemused ja areng!