Põlva vald

reform.ee
Menüü

Ühinenud Põlva valla moodustamisest on möödunud üks valimisperiood. Ometi tuleb uue suurvalla ühtseks muutmisel teha veel palju tööd, et vald hakkaks tööle ühtse omavalitsusena, toimiks tõrgeteta ning pakuks elanikele parimat omavalitsusteenust Eestis.

Külad, alevikud ja piirkonnad peavad saama suurvallas oma identiteeti arendada ning tundma end suurpere täieõiguslike liikmetena. Valla südames olev maakonnakeskus peab saama nii tugevaks, et oma tiitlit ei kaotaks.

Põlva valla ja meie elanike edukus seisneb selles, kas suudame muutustele ja tänapäevastele lahendustele avatud olla, ajaga kaasas ja kohati isegi sellest ees käia. Põlva vald peab olema paremini hoitud ja meil on selleks plaan.

Paremini hoitud Põlva on tänapäevane, nooruslik ja tulevikku vaatavaid lahendusi loov vald.

Tänapäevane ja töökohti pakkuv riigimaja Põlva keskväljakule

Kogu Eestis valmivad uued riigimajad, mis võimaldavad kohalikel üha enam kandideerida riigi töökohtadele üle Eesti, aga töötada kohapeal. Seisame selle eest, et ka Põlva saaks moodsate tingimuste ja uute võimalustega riigimaja ning et riik ja pakutavad töökohad jääks Põlvasse alles.

Iseteenindavad jäätmejaamad ehk ringluskeskus

Rajame alati avatud ja iseteenindusel põhinevad nutikad jäätmejaamad Ahjale, Moostesse, Tilssi, Vastse-Kuustesse ja Põlva. Uued jäätmejaamad hakkavad tööle ringluskeskuse põhimõttel, et soodustada taaskasutust. Kui kodus on näiteks üle täiesti korras, kuid moraalselt vananenud kodumasin või mööbliese, leiab see uue ja õnneliku omaniku.

Bussipeatuste pakiautomaadid

Poodlemine muutub järjest enam internetipõhiseks. Koos erasektoriga toome pakiautomaadid igale kodule lähemale. Pakiautomaadid tulevad kõigisse suurimatesse keskustesse ja väiksemate külade bussipeatustesse.

Aastaringne suusarada ja mäesuusanõlv Mammastes

Peame vajalikuks Mammaste tervisespordikeskuse edasiarendust. Selleks katame 2 km suusaraja Neveplasti kattega, mis võimaldab suusatamist ka suvel, ning loome Mammaste tervisespordikeskusesse 400-meetrise mäesuusanõlva koos tõstukite ja toetava infrastruktuuriga. Suurendame tervisespordikeskuses pakutavate teenuste hulka.

Rattaringlus

Varustame suurimad asumid ja Põlva linna rattaringlusega, loome rattaringluse süsteemi ning võimaldame elektritõukerataste jõudmise Põlvasse.

Taevaskoja külastuskeskus

Taevaskoja on üle Eesti tuntud kaubamärk ja üks Lõuna-Eesti suurima külastajate arvuga turismisihtkoht, mida külastab üle 60 000 huvilise aastas. Oleme eestvedajad ja kaasame kõik huvitatud asutused ja isikud, et rajada Taevaskoja külastuskeskus. Keskuse eesmärk on tutvustada Taevaskoja ainulaadset loodust, pikendada külastajate siinviibimise aega ning tutvustada Põlva valla turismiettevõtjaid ja nende pakutavaid teenuseid. Keskuses paiknevad erinevad töötoad ja näitused, rendipinnal kohvik, kasutada saab digitaalset giiditeenust.

Jätkame lasketurismikeskuse väljaehitamist

Oleme välja töötanud kontseptsiooni ja taganud suurema osa rahastusest, et ehitada Baltikumi suurim kõigi võimalustega siselaskekeskus.

Paremini hoitud Põlva on elujõuliste külade ja kogukondade algatusi toetav vald.

Anname küladele rohkem otsustusõigust

Iga küla teab, mis on talle tähtis – seetõttu usaldame kohalikud investeeringud kohalike kätte. Suurendame külaarengu toetust 100 000 euroni aastas, et kõigil küladel oleks võimalus elujõuliselt areneda. Töötame välja toetuse jagamise põhimõtted ja korra.

Tänavavalgustus külakeskustes

Oleme viinud valla suurimate keskuste valgustuse tänapäevasele LED-tehnoloogiale. Nüüd on võimalus panustada kohtadele, kus tänavavalgustus puudub, näiteks Lootvinas. Selleks suuname 50 000 eurot aastas uue tänavavalgustuse väljaehitamiseks. Jätkame ka olemasolevate valgustusvõrkude laiendamist külades.

Mobiilne kiiruskaamera

Aastate vältel on olnud suur probleem kontrollimatu kihutamine kõrvalteedel. Probleemi lahendamiseks ulatame politseile abikäe ja soetame mobiilse, vajaduse põhjal ümberpaigutatava kiiruskaamera, mis tagab liiklusjärelevalve üle kogu valla.

Nõudepõhine ühistransport

Toetame Kagu Ühistranspordikeskust, et ellu viia elanike tegelikke vajadusi arvesse võttev nõudepõhise ühistranspordi süsteem.

Mooste kooli ja kogukonna spordisaal

Ühendades vana uuega, ehitame vana mõisa aida juurde spordisaali, et koolilastel ja kohalikul kogukonnal oleks paremad sportimisvõimalused.

Töötame välja avaliku ruumi visuaalse kujundamise põhimõtted, sealhulgas haljastuslahendused ja bussipeatused kogu vallale

Seejuures jätkame suurimate avalikult kasutatavate parkide korrastamist Rasinal, Kiidjärvel, Tilsis, Vastse-Kuustes, Ahjal ja Moostes.

Seisame kohaliku kogukonna identiteeti kandvate traditsiooniliste ürituste eest

Tagame, et vald toetaks jätkuvalt külapäevi, jaanipäevi ja kohalikke üritusi.

Ehitame Perile uue kogukonnakeskuse

Peri külakeskus ja raamatukogu vajavad uut hoonet. Vana maja lammutamisel jätame alles seina, millel asub Andrus Kasemaa maal “Mahtra sõda”. Selle puhul on üks pakutud lahendus maalitud seina ümber klaaspaviljon ehitada. Täpsema lahenduse jaoks korraldame ideekonkursi.

Tilsi kultuuritare kogukonnakeskuseks

Oleme väliselt korrastanud kultuuritare hoone, mille järgmine etapp on sisetööd. Näeme hoonet kogukonnakeskusena, kus kohalikud saavad üritusi korraldada, sündmusi tähistada ja ühiselt vaba aega veeta.

Mooste mõisa turismi- ja õppekeskuste edasine arendamine

Mooste mõis on Eesti üks paremini säilinud mõisaansambleid. Toimuvad kursused puitehitiste ehitamise ja restaureerimise alal. Lisaks saab õppida savi- ja lubjakrohvide ning värvide kasutamist.

Viime sisse korra ning tagame vahendid kogukonna aktiivsete eestvedajate ja sädeinimeste motiveerimiseks ja tunnustamiseks

Paremini hoitud Põlva vald on tuksuva linnasüdamega maakonnakeskus.

Linnakeskuse kordategemine võimaldab teotahtelistel inimestel koonduda, kohaliku kogukonna ühtsustunnet kasvatada ja elukeskkonda ligitõmbavamaks muuta. Korrastatud keskus kujuneb kultuuriürituste korraldamise ja vaba aja veetmise kohaks ning annab jalakäijale liikumiseelise. Kui muudame linnasüdame inimsõbralikumaks, avatud ja meeldivaks elukeskkonnaks, hoogustub ka ettevõtlus.

Hea avalik ruum

Uus turg

Ehitame keskväljaku jõepoolsele küljele vana katlamaja asemele mitmeotstarbelise kauplemise ja vaba aja veetmise ala.

Vana turg

Korrastame olemasoleva turu ja muudame selle ajakohaseks. Seejuures ehitame välja turu parkla, et praegusest kruusaplatsist saaks ühtne linnaruum.

Järve kaldad, rand ja veelauapark

Veelauapargi 519-meetrise ringsüsteemi raja ehitus käib ja rada saab kasutusvalmis järgmiseks suveks. Arendame selle lõpuni välja ning valime operaatori, kes peab pakkuma lisateenusena paadi ja SUP-laua laenutust ning looma rannakohviku.

Moodsale rannaalale tulevad tänapäevaste tingimustega sobivad tualetid ja randa teenindavad rajatised.

Korrastame Põlva järve kaldad ja eemaldame järvest setted, milleks kaasame toetusfondide raha. Ehitame välja uued ranna juurdepääsurajad, koos puhke- ja vaateplatvormidega Kesk tänava ääres. Kesk tänava silla remondiga loome silla alla jalakäijate juurdepääsutee ja ühenduse keskväljakuga.

Keskväljaku kultuuriprogramm ja vaba lava

Käivitame suveperioodi vältel keskväljakul kultuuriprogrammi, kus tagame vähemalt ühe kultuuriürituse toimumise nädalas. Tekitame vaba lava formaadi ja loome tingimused, kus on võimalus üles astuda erinevatel artistidel ja kollektiividel.

Kultuurikatus

Kultuurikeskuse lifti ehitusega avasime pääsu Põlva parimate vaadete juurde. Ehitame katuseterrassi, kus saab korraldada erinevaid üritusi, ja loome eraettevõtjatele võimaluse näiteks erinevaid pop-up-restorane pidada.

Kõik teenused ühest kohast

Seisame selle eest, et Põlva maakonnakeskusena ei hääbuks. Põlva peab olema jätkuvalt arenev ja ajaga kaasas käiv keskus, kus kõik teenused on lihtsasti ligipääsetavad ning ühes kohas kättesaadavad. Keskväljakule rajatava riigimaja ja uue vallamaja funktsioonid hakkavad üksteist täiendama ja looma ühtset teeninduskeskkonda, need on tänapäevased ja kõigile avatud.

Paremini hoitud Põlva on kvaliteetset ning kodulähedast haridust pakkuv ja noori toetav vald.

Hoiame koolid avatuna

Tagame kodulähedase hariduse Põlva valla koolides.

Tasuta alusharidus

Leiame, et laste haridustee esimene etapp peab olema tasuta ja seda kogu riigis. Otsime selleks lahendusi koostöös riigiga.

Sünnitoetus 1000 eurot

Lapsed ja noored pered on meile prioriteet, keda soovime hoida ja toetada.

Tehnoloogia ja nutihuvikool

Tänapäevane maailm seob meid järjest enam nutika tehnoloogiaga. Tagame, et meie noored saaksid ajakohased võimalused tegeleda robootika ja infotehnoloogiaga.

Panustame noorte ettevõtlikkusse

Võimaldame koolidele lisaloenguid ettevõtluse, majanduse, investeerimise ning karjääri valdkonnas. Õpilasfirmade tegevusele paneme õla alla turundus- ja mentorkoolituste toetamisega.

Tugispetsialistide keskus

Ehitame üles paindliku süsteemi, et tugispetsialistide ressurssi paremini rakendada. Parimat nõu peavad saama nii lapsed, õpetajad kui ka lapsevanemad.

Ajakohastame koolide ja lasteaedade ventilatsioonisüsteemid

Puudulik ventilatsioon ja süsinikdioksiidi kõrge tase ruumides ei ole probleemiks ainult koroonatingimustes, vaid mõjutab laste keskendumisvõimet ja õpitulemusi igal ajal.

Jätkame koolide ja lasteaedade renoveerimisega

Korrastame Tilsi ning Vastse-Kuuste kooli ja jätkame Mooste ja Ahja kooli parendamisega.

Rekonstrueerime Lepatriinu lasteaia tänapäevaste energiatõhususe nõuetega sobivaks.

Muusikakoolile, kunstikoolile ja huviringidele ruumi juurde

Kui vallavalitsuse ruumid vabanevad, saavad ruumipuuduses olevad muusikakool, kunstikool ja teised huviringid oma tegevuseks lisapinda.

Rajame Vastse-Kuuste kooli sisehoovi aatriumi ja õuesõppeklassi

Aatriumist saab raamatukogu lugemissaal, mis on ühtlasi kaasaegne õpikeskkond koolile aktiivõppe arendamiseks ja ürituste korraldamiseks.

Toetame Mooste rahvamuusikakooli

Jätkame suvemalevate korraldamist, et noortele töökogemust pakkuda

Toetame jätkuvalt hariduslikku mitmekesisust erakoolide ja -lasteaedadega

Suurendame koolide digi- ja hübriidõppe võimalusi

Toetame laste ja noorte vaimse tervise ja heaolu toetusprojektides osalemist

Paremini hoitud Põlva on vahvate sündmustega, kultuuri ja sporti toetav vald.

TARTU 2024 / PÕLVA 2024

„Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024“ on kogu ajaloo suurim ühisprojekt Lõuna-Eestis. Tagame, et Põlva oleks selle raames oma üritustega parimal moel esindatud. Selleks motiveerime valla sädeinimesi üritusi läbi viima ning teeme tihedat koostööd „Tartu 2024“ meeskonnaga kogu Lõuna-Eestis.

Mobiilne lava ja tribüünid

Tagamaks ürituste korraldamise üle valla, soetame mobiilse lava ja tribüünid.

Hoiame kõik kohapealsed raamatukogud ja kultuurimajad avatuna ning toetame külakeskuseid

Panustame kultuurikeskuse ja SA Mooste Mõis jätkuvasse arengusse, et tagada valla elanikele tipptasemel etenduste, kontsertide ja ürituste kättesaadavus

Muudame Intsikurmu Eesti parimaks kontserdi- ja ürituspargiks

Moderniseerime traditsioonidest tulvil Intsikurmu, varustades koha korralike jalgteede ja valgustuse, puhkealade, mitmete vaba aja atraktsioonide ning viisakate tualettidega. Anname Põlva kaubamärgiks kujunenud üritustele hoogu juurde.
Intsikurmu festival, Ökofestival, Harmoonika, Moisekatsi Elohelü ja Lutsu teatri etendused on üritused, mis tutvustavad meid tervele Eestile ja isegi maailmale. Toetame jätkuvalt rahvakultuuriürituste korraldamist ja uuenduslike ideede elluviimist.

Toetame Põlva sportlikku mitmekesisust ning eraõiguslikke spordiklubisid

Toetame jätkuvalt Põlva traditsioonilisi spordialasid ja spordiklubisid ning oleme avatud uutele. Lastel peab olema valikuvabadus, mistõttu toetame jätkuvalt eraõiguslikke spordiklubisid.

Leiame võimaluse tänapäevase jõusaali loomiseks Põlvas

Toome uuele Põlva staadionile võistlused ja spordilaagrid

Vajalike olmetingimuste tagamiseks ehitame valmis tunneli, mis ühendab staadionit ja lasketurismikeskust.

Külade ja kogukondade ühtekuuluvustunde hoidmiseks ja edasiarendamiseks tagame valla traditsiooniliste talve- ja suvemängude jätkumise

Hoiame ujula kogu aasta lahti

Põlva oma kultuurikilomeeter peab olema ühtse visuaaliga kujundatud ja tähistatud.

Ka linna külalisel peab olema seal lihtne orienteeruda ja leida kõik vajalik: raamatukogu, kultuurikeskus, Intsikurmu, muusikakool, keskväljak, kirik jm.

Paremini hoitud Põlva on hea elukeskkonnaga ja turvaline vald.

Remondime teid teehoiukava alusel

Säilitame teede remondis kindla ja toimiva korra.

Parandame teehoolduse kvaliteeti

Põlva valla haldusalas on ligi 600 km teid, millest enamik on kruuskattega. Teehoolduse peamine kitsaskoht on teehooldajate pikk reageerimisaeg. Parandame reageerimisvõimekust ning soetame haldusteenistusele teehöövli ja tolmutõrjevahendid, et vald suudaks esmased kitsaskohad ise likvideerida ja kiirelt reageerida.

Istutame nelja aasta jooksul sama palju puid kui on vallas elanikke

Anname igale vallakodanikule võimaluse istutada oma puu.

Jätkame hajaasustusprogrammiga ja laiendame selle piire

Uue 2022. aastal valmiva üldplaneeringuga laiendame hajaasustuse ala piire ning taotlejate võimalusi.

Kergliiklusteed

Jätkame kergliiklusteede ehitamisega ja julgeme seada prioriteete. Esmajoones panustame Põlva-Kähri, Karilatsi-Postitee, Põlva-Taevaskoja risti, Ahja-Kärsa ning Lao-Soesaare kergliiklusteede väljaehitamisse.

Mänguväljakud ja välitreeningualad

Jätkame traditsioonilist uute mänguväljakute ja välitreeningualade rajamist, millega seoses valmib vähemalt kaks uut mänguväljakut.

Jätkame kaugküttevõrgu ning vee ja kanalisatsiooni arendamist

Näiteks rekonstrueerime kaugküttevõrgu Peril ja Tilsis ning ehitame Hatiku külla ühisveevärgi.

Jätkame kortermajade renoveerimise toetamist

Ehitame välja turvalise Himmaste küla raudteeülekäigu

Jätkame turvakaamerate paigaldamist

Koostöös politseiga on kaardistatud kaameravajadus üle valla. Esimesed turvakaamerad jõuavad juba sel aastal Moostesse, Ahjale, Tilssi, Vastse-Kuustesse, Perile ning Rosmale.

Põlva nutitee ehk nutikas linnatänav

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on andnud positiivse rahastusotsuse Põlva nutitee innovatsioonihanke projektile, mille abil luuakse keskkond ja lahendus, mida kusagil mujal veel pole. Innovatsioonihanke eesmärk on varustada Kesk tänava ja osaliselt ka Jaama tänava ülekäigurajad nutikate liiklusmärkidega, mis suurendavad jalakäijate ohutust. Lisaks on plaanitud nutitänavale Eesti esimene keskmise kiiruse mõõtmise teelõik, et olla eeskujuks kogu riigile.

Uuendame kaasavat eelarvet

Muudame kaasava eelarve menetlemise korda viisil, millega oleks tagatud eelarvevahendite ühtlasem jagunemine piirkondade vahel.

Toetame kiire interneti jõudmist iga koduni

Jätkame Kagu-Eesti spetsialisti programmiga

Töötame välja meetmed, et toetada noori peresid kodu soetamisel

Toetame kogukonna aiamaade loomist

Paremini hoitud Põlva on abivajajat märkav ja väärikat vananemist toetav vald.

Pakume eakatele nutiõpet

Ehitame valmis Lina tänava hooldekodud

Sobiv teenus igale hooldusvajadusele

Toetame kodukohandusi erivajadustega inimestele ja koduõenduse arengut, et vähem tuge vajav elanik saaks oma kodus võimalikult hästi hakkama.

Loome koostöös erasektoriga Ahja mõisa toetatud elamisega pansionaadi

Rajame pansionaadi, kus vähesel määral abistamist vajavad eakad kohapeal tugiteenuseid saaksid, et võimalikult kaua iseseisvalt toime tulla. Kiire abi annab kindlustunde väärika vananemise osas.

Erivajaduse eriline hool

Toetame ja arendame puuetega inimestele mõeldud teenuseid ja transporti. Loome sügava puudega lastele päevahoiu- ning vanematele hoolduspuhkuse võimalused.

Tunnustame pikaajalist kooselu

Tähistame pidulikult abieluaastapäevi alates kuldpulmadest.

Tänu vanemale põlvkonnale

Jagame tunnustust ja tähelepanu aktiivsetele pensionieas vallakodanikele, vanaemadele ja vanaisadele nii varem tehtud kui ka praeguste tegude eest.

Jätkame olemasolevate Tilsi, Vana-Koiola ja Põlva hooldekodude ajakohastamist

Toetame eakate tegevusi küla- ja päevakeskustes

Jätkame tihedat koostööd Puuetega Inimeste Koja ja Maarja Külaga ning toetame nende jätkuvat edulugu

Toetame psüühiliste erivajadustega inimeste hooldekodu valmimist

Paremini hoitud Põlva on hästi juhitud ja ettevõtlust toetav vald.

Toome valla juhtimise nutirakenduse abil kodanikule lähemale

Loome valla elanikele nutirakenduse, et ühendada kogukonda ning luua vahetult ja mugavalt parem kontakt kodanike ja valla vahel. Nii on elanikel alati võimalik olla kursis kõige värskema infoga, edastada vallale tähtis probleem või saada just talle vajalik info kõige kiiremal moel.

Kõigile avatud, otse jälgitavad ning järelevaatamise võimalusega volikogu istungid

Tagame volikogust otsepildi ning seeläbi vahetu ja ausa informatsiooni.

Kaasame juhtimisotsustesse kogukonnaesindajad ja külavanemad

Tagame sihtgrupipõhiselt operatiivse asjaajamise, mis lähtub kaasamise heast tavast ja avatud valitsemise põhimõtetest. Leiame iga teema puhul üles inimesed, kes peaksid kindlasti olema huvitatud kaasarääkimisest.

Kaasame ja hoiame tugevaid spetsialiste

Tulemuste saavutamiseks on vaja parimat meeskonda, mistõttu valime ametnikke ja töötajaid nende oskuseid ja avatud suhtumist aluseks võttes.

Põlva valla noortevolikogu

Noorte arvamus on meile tähtis. Selleks, et noored juhtimisotsustele lähemale tuua, kutsume ellu noortevolikogu.

Algatame Põlva valla rohepöörde rakenduskava koostamise

Toetame kaugtöökeskuste võrgustiku Kuplandi laienemist

Kutsume Põlvasse diginomaade ja teisi nutikaid inimesi, kes väärtustavad rohelist rahulikku keskkonda ja Põlvat niimoodi tundma õppides siia elama tulevad.

Loome olemasoleva taristu baasil kaugtöövõimalused valla erinevates paikades.

Jätkame ettevõtlustoetusega, toetades uute töökohtade teket

Uus tööstusala Pärnaõie ja Vabriku tänava vahelisele alale

Oleme algatanud planeeringu, kuhu kavandatakse krundid äri-, tootmis- ja väikeettevõtluse jaoks. Luuakse liikluspinnad, haljasalad ning liitumised ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Juurdepääsuks moodustatavatele kruntidele planeeritakse tänavavõrk. Loodava ala väljaehitamiseks taotleme toetust tööstusalade programmist.

Tugev koostöö teiste omavalitsustega

Lähtume põhimõttest, et õppida saab parimatelt ja naabritega tuleb hästi läbi saada, sest koos jõuab kaugemale. Selleks teeme igakülgset koostööd Lõuna-Eesti keskuse Tartuga ning naabritest Kanepi ja Räpina vallaga.

Põlvamaa ühtne vallaleht

Soovime koostöös Räpina ja Kanepi vallaga anda välja ühise kord nädalas ilmuva maakonna ajalehe, et kõik maakonna elanikud infoga kursis oleksid.