Räpina vald

reform.ee
Menüü

Hoiame igaüht, kes on meie kõrval – sellest saab alguse ärksam Räpina vald. Märkame ja toetame iga Räpina valla inimest ja küla. Mida elujõulisem vald, seda paremini oleme hoitud.

Räpina valla elanikena väärime seda!

Ärksamalt edasi koos meiega 17. oktoobrist 2021!

Sotsiaalteenused ja tervishoid

MEIE SIHT ON

Haridus ja noorsootöö

MEIE SIHT ON

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus

MEIE SIHT ON

Elukeskkond

MEIE SIHT ON

Ühistransport

MEIE SIHT ON

Kultuur ja sport

MEIE SIHT ON

Turism

MEIE SIHT ON

Külaliikumine ja piirkondlik sidusus

MEIE SIHT ON

Kaasav vallavalitsemine

MEIE SIHT ON

Elujõulisem vald on meie kätes!