Elva vald

reform.ee
Menüü

Paremini hoitud Elva vallas on turvaline ja hea elada.

Selleks:

Paremini hoitud Elva vallas on kaasaegne õpikeskkond ja mitmekülgsed võimalused.

Selleks:

Paremini hoitud Elva vallas on mitmekesine kultuuri- ja sporditaristu.

Selleks:

Paremini hoitud Elva vald toetab eakaid ja märkab varakult abivajajaid.

Selleks:

Paremini hoitud Elva vald on ettevõtlik, uuenduslik ja kaasav.

Selleks: