Nõo vald

reform.ee
Menüü

Paremini hoitud Nõo vald on tugevate külade ja kindla keskusega vald. Selle juhtimine on avatud, sel on hea potentsiaal oma elanikele parimat elukeskkonda pakkuda ning seda iseloomustab ettevõtlikkuse soosimine ja töökohtade arvu suurenemine. Valla tugevused on korras koolid ja lasteaiad, toimivad ja kvaliteetsed sotsiaalteenused, laialdane kultuuri- ja huvitegevusvõimaluste olemasolu kõikidele vanuserühmadele ning tulevikku suunatud ökonoomsete lahenduste kasutamine infrastruktuuris. Paremini hoitud ja korras taristuga vald on turvaline ning suudab pakkuda oma elanikele head elukeskkonda, vaba aja veetmise võimalusi ning vajadustekohaseid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid.

JUHTIMINE

KULTUUR, SPORT JA VABA AEG

SOTSIAALVALDKOND

ELUKESKKOND, MAJANDUS JA TURVALISUS

ETTEVÕTLUS JA TURISM