Rae vald

reform.ee
Menüü
171

Robert Veskus

Olen 29-aastane ning enamiku oma elust elanud Rae vallas, mistõttu võin end nimetada selle fänniks. See on ka põhjus, miks tundsin, et tahan nendel valmimistel kandideerida. Soovin tuua valla juhtimisse värsket verd.

Minu elukohaks on Veneküla, mille näol on valla mõistes selgelt tegemist äärealaga. Minu peamine eesmärk on teha ka väikesed külad nähtavaks ning seista nende arengu eest. Et teed oleks korras, transpordivõimalused head ning elukeskkond laste jaoks turvaline ja mitmekesine.

Olles ise lapsevanem, pean oluliseks, et laste ja noorte huvi- ja vaba aja tegevused oleksid kõigi jaoks veelgi kättesaadavamad. Peame tegutsema selle nimel, et ka suurperede lapsed saaksid end mis tahes valdkonnas arendada ning erinevate huvialadega tegelemine ei jääks puudulike võimaluste taha.

Endise tippsportlasena soovin, et lapsi ja noori, kes on valmis seadma veelgi kõrgemaid eemärke, märgataks kiiremini ning nende potentsiaal leiaks rakenduse. Et keegi neist ei läheks n-ö raisku ning saaks oma võimaluse. 

171

Robert Veskus

Kalaarsenal/kalameister Vaata Instagramist